Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần
 •  
 •  
 •  

phương pháp phần tử hữu hạn

 •  
   

  SIMULIA, SOLIDWORKS Simulation và đặc điểm chung của các phần mềm phân tích phần tử hữu hạn.

  Vậy làm thế nào bạn có thể đánh giá độ chính xác của các kết quả được tạo ra bởi các phần mềm FEA khác nhau khi tất cả chúng đều tạo ra các giải pháp xấp xỉ trực tiếp.
  Chi tiết