Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

phát triển code

  •  
     

    Phần mềm Space - Môi trường tích hợp nhóm từ JetBrains - Webinar

    Space là một môi trường nhóm tích hợp cung cấp cho các nhóm và tổ chức các công cụ họ cần để cộng tác hiệu quả hơn. Phần mềm cung cấp khả năng kiểm soát phiên bản dựa trên Git, Đánh giá mã, Tự động hóa (CI / CD) dựa trên Kotlin Scripting, Package Repositories, Planning tools, Issue Tracker, Chats, Blogs, Meetings, Team Directory, cùng với các tính năng khác.
    Chi tiết