Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần
Học phần mềm thiết kế cơ khí CAD nào để tìm kiếm công việc tốt?