Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần
Phát triển phụ kiện điện thoại thông minh với ứng dụng phần mềm SOLIDWORKS