Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

phần mềm NX Unigraphics

  •  
     

    Phát triển phụ kiện điện thoại thông minh với ứng dụng phần mềm SOLIDWORKS

    Ứng dụng phần mềm SOLIDWORKS Professional nền tảng phát triển 3D hỗ trợ sự thay đổi thiết kế nhanh chóng để có thể đáp ứng với các phụ kiện, mô hình điện thoại thông minh...
    Chi tiết