Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

phần mềm Jetbrains

  •  
     

    Code With Me tính năng cộng tác quan trọng cho nền tảng IntelliJ

    Code With Me cho phép một người (máy chủ) có IntelliJ IDEA (Community và Ultimate), WebStorm, PyCharm (Community và Professional), PhpStorm, CLion, GoLand hoặc RubyMine mời những người khác (khách đáng tin cậy) cộng tác viết mã với họ. Có 4 loại truy cập mà chủ nhà có thể cung cấp cho khách.
    Chi tiết