phần mềm đọc file STEP

Đọc file CATIA V5, NX11-12, Solid Edge, Pro/Engineer, Creo Parametric 2D… với 3D FastView

3D FastView là sản phẩm mới của GstarCAD hãng phần mềm CAD nổi tiếng thế giới. Các dòng phần mềm đọc bản vẽ thiết kế. . .