Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

phần mềm DataGrip bản quyền

  •  
     

    Mua phần mềm DataGrip bản quyền có nhiều lợi ích cho doanh nghiệp

    Phần mềm JetBrains DataGrip là một IDE đa nền tảng cho SQL và Cơ sở dữ liệu (môi trường cơ sở dữ liệu đa công cụ). Ngoài những lợi ích cung cấp cho các nhà phát triển ( tiết kiệm thời gian để tự động hóa các tác vụ hàng ngày, định vị và sửa lỗi, tận dụng hỗ trợ thông minh từ IDE và tăng năng suất tổng thể), mua phần mềm DataGrip bản quyền giúp doanh nghiệp trang bị một công cụ sản xuất kinh doanh giá trị.
    Chi tiết