Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

phần mềm CAD 2D tốt nhất

  •  
     

    Phần mềm DraftSight 2022 hỗ trợ tuyệt vời cho người dùng CAD 2D

    Lynn Allen đã gắn bó 20 năm trong lĩnh vực CAD. Hiện cô ấy đang làm việc cho Dassault Systemes và phụ trách mảng truyền thông cho sản phẩm DraftSight. Dưới đây là những chia sẻ của Lynn Allen: Tăng năng suất của bạn với các tính năng...
    Chi tiết