Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần
Ứng dụng học kỹ thuật cho trẻ em tại ngày hội STEM 2018