Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần
Đón chờ sự kiện ra mắt SOLIDWORKS 2015 phần mềm CAD 3D nổi tiếng