mô phỏng chuyển động

Phương pháp phần tử hữu hạn là gì? Áp dụng với SOLIDWORKS Simulation

Phần mềm phân tích FEA truyền thống phức tạp và khó sử dụng, chỉ dành cho những nhà phân tích giàu kinh nghiệm. SOLIDWORKS Simulation. . .