Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

kỹ năng SOLIDWORKS

  •  
     

    Chứng chỉ DriveWorks bước khởi đầu để tham gia các dự án tự động hóa với SOLIDWORKS

    Bạn đang tìm cách xây dựng kiến ​​thức và tăng cường các kỹ năng SOLIDWORKS của mình? Bên cạnh các kì thi chứng chỉ SOLIDWORKS chuyên môn, hãy khám phá kì thi chứng chỉ DriveWorks miễn phí, có sẵn cho bất kỳ ai có quyền truy cập vào SOLIDWORKS.
    Chi tiết