Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

ký kết của Yamazen Group và ViHoth Corp

  •  
     

    Lễ ký kết hợp tác phần mềm SolidCAM giữa ViHoth Corp và Yamazen Group

    Sau nhiều trao đổi, tìm hiểu và thảo luận về thiết bị và giải pháp mà SolidCAM có thể hỗ trợ và mang lại lợi ích cho các dòng máy CNC, hai bên đã có cuộc ký kết hợp tác trong việc hỗ trợ nhau đem lại nhiều lợi ích đến cho khách hàng mà không phải qua nhiều quy trình phức tạp. Mục tiêu của ViHoth là hợp tác sâu rộng mang đến giải pháp tổng thể gia công CNC cho khách hàng
    Chi tiết