giáo trình thiết kế khuôn SOLIDWORKS

Shut-off Surfaces trong Mold Tools SOLIDWORKS thiết kế khuôn

Để cắt một khối dụng cụ thành hai mảnh, bạn cần hai bề mặt hoàn chỉnh (một bề mặt lõi và bề mặt lòng) mà. . .