Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

gia công khuôn thô

  •  
     

    Giải pháp gia công khuôn SolidCAM

    Những thách thức cạnh tranh chính cho ngành công nghiệp khuôn mẫu là độ tinh bề mặt, độ chính xác bề mặt và thời gian phân bố ngắn. Những ưu điểm nổi bật của SolidCAM trong lĩnh vực gia công khuôn. - Kết hợp tuyệt vời đường dẫn công cụ chất lượng/độ chính xác bằng cách làm việc trực tiếp trên mô hình CAD.
    Chi tiết