Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

đề thi chứng chỉ SOLIDWORKS

  •  
     

    Tham khảo đề thi chứng chỉ SOLIDWORKS – CSWA

    Chứng chỉ CSWA chứng nhận cho các học viên có kinh nghiệm về SOLIDWORKS tối thiểu từ sáu đến chín tháng và có kiến thức cơ bản, nền tảng và thực tiễn về kỹ thuật. SOLIDWORKS khuyến cáo rằng điều kiện tiên quyết để các học viên đăng kí dự thi là xem lại
    Chi tiết