Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần
Đào tạo CAD/CAM/CAE/PLM