Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

đăng kí dùng thử SOLIDWORKS

  •  
     

    Dùng thử SOLIDWORKS trực tuyến miễn phí không cần cài đặt

    7 ngày trải nghiệm các giải pháp công cụ của SOLIDWORKS để thử thách chính mình ở một cấp độ mới trong thiết kế và sản xuất, và để áp dụng cho quy trình làm việc tại doanh nghiệp của bạn. Dùng thử SOLIDWORKS nhanh chóng không cần cài đặt mà lại miễn phí - Tại sao không chứ?
    Chi tiết