đại lý phần mềm TeamCity

Phần mềm TeamCity tối ưu hóa quản lý build và tích hợp liên tục

Phần mềm TeamCity thiết lập máy chủ cho các dự án trong ít phút, hộp kiểm đơn vị liên tục, phân tích chất lượng mã,. . .