Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần
Công bố kết quả vòng 1 cuộc thi thiết kế SOLIDWORKS chuyên nghiệp 2016