Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần
Ngành công nghiệp vũ trụ giới hạn cuối cùng cho máy bay chở khách