Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần
Người trẻ tuổi nhất đạt chứng chỉ quốc tế SOLIDWORKS CSWA