cải tiến xe đua

Nhẹ hơn, nhanh hơn, cứng hơn, mạnh hơn – Chế tạo xe đua không bao giờ kết thúc

Đua xe không chỉ là cuộc thi đấu trên trường đua bằng tay lái kỹ thuật, tốc độ, kinh nghiệm… mà đó cũng là cuộc. . .