cách mang công nghiệp 4.0

Ngày hội SOLIDWORKS INNOVATION DAY 2019 HỒ CHÍ MINH – 12.10.2018

SOLIDWORKS Innovation Day 2019 Hồ Chí Minh tháng 10 này do ViHoth cùng Dassault Systèmes tổ chức năm nay với chủ đề “Con người là. . .