Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

OFFICE 365 ENTERPRISE E3

Office cộng tác hiệu quả trên tất cả thiết bị của bạn

Bạn cần các công cụ để có thể truy nhập mọi nơi, hỗ trợ làm việc theo nhóm và gửi qua Office 365! Mỗi người dùng có thể cài đặt Office trên năm thiết bị và làm việc thông qua các thiết bị đó để thúc đẩy tiến độ dự án. Các tệp luôn được cập nhật và bạn có thể làm việc cùng nhau trên cùng một tài liệu. Việc chia sẻ tệp bên trong và bên ngoài tổ chức của bạn rất đơn giản ngay cả với các tệp có dung lượng lớn và bảo mật. Các nhóm có thể tham dự cuộc họp trực tuyến có video HD và chia sẻ màn hình từ mọi nơi hoặc kết nối nhanh chóng với mạng xã hội.

Sự tuân thủ được đơn giản hóa với bảo vệ dữ liệu nâng cao

Office 365 đơn giản hóa sự tuân thủ bằng cách cho phép bạn lưu trữ, sử dụng lưu trữ pháp lý tại chỗ và tìm tài liệu bạn cần một cách nhanh chóng bằng cách tìm kiếm trong hộp thư, trang nhóm và các cuộc họp được ghi âm. Office 365 còn giúp bạn bảo vệ dữ liệu công ty. Bạn có thể tạo các chính sách phòng chống thất thoát dữ liệu và truyền thông chính sách đó qua email tới người dùng để thông báo họ đang làm sai điều gì trước khi gửi email. Bằng cách đó, dữ liệu của bạn được an toàn và người dùng được cập nhật các chính sách của công ty.

Kiểm soát CNTT nâng cao không phải trả phí bảo trì

Cho phép bạn kiểm soát CNTT của mình một cách tự do, linh hoạt và giảm chi phí CNTT. Dừng quản lý máy chủ và đảm bảo 99,9% thời gian làm việc. Chuyển sang nền tảng điện toán đám mây theo điều khoản của bạn. Kết nối các máy chủ tại cơ sở với Office 365 và chạy phiên bản Office mới nhất cùng với phiên bản cũ trong khi chuyển tiếp người dùng. Giữ quyền kiểm soát và tiết kiệm thời gian bằng việc quản lý các dịch vụ của mình một cách dễ dàng trong trung tâm quản trị từ bất kỳ trình duyệt nào và tự động hóa các tác vụ quản lý dùng các lệnh PowerShell.

Liên hệ với ViHoth Corporation, đại lý Microsoft, khi bạn cần hỗ trợ về Office 365 Enterprise

OFFICE 365 ENTERPRISE E3