Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

SOLIDWORKS EDUCATION

SolidWorks Education

Là một bộ công cụ dạy học hoàn thiện về CAD. SolidWorks ® Education Edition là nguồn tài nguyên bao gồm tất cả của bạn để giảng dạy CAD 3D cơ khí, kiểm nghiệm thiết kế, và quản lý dữ liệu.

Phiên bản dành cho sinh viên SolidWorks Student Edition

Với các kỹ năng SolidWorks ®, bạn sẽ có một lợi thế rõ ràng về mặt kỹ thuật hoặc công việc thiết kế công nghiệp . Dễ dàng sử dụng SolidWorks Student Edition cho phép bạn nâng cao kỹ năng của bạn bên ngoài lớp học giúp nghiên cứu thiết kế sản phẩm tốt hơn.

https://vihoth.com/detail/107/98/solidworks-education.html

SOLIDWORKS EDUCATION