Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

SolidPlant P&ID giải pháp thiết kế thông minh

SolidPlant P&ID làm việc cho bạn thông minh hơn như thế nào?

 

Tạo, chỉnh sửa, quản lý, tạo sơ đồ đường ống và thiết bị đo đạc với SolidPlant P&ID.

Được xây dựng trên nền tảng 2D mới nhất, giao diện SolidPlant P&ID dễ sử dụng và quen thuộc với các nhà thiết kế và kỹ sư, do đó, đội ngũ thiết kế của bạn có thể bắt đầu không mất nhiều thời gian cho đào tạo. SolidPlant P&ID với SolidPlant 3D cho phép tạo và thiết kế dự án của bạn dễ dàng và hiệu quả, cung cấp nhiều lợi ích cho EPC (Engineering, Procurement, and Construction management) và các nhà khai thác.

Quản lý dự án

Dễ dàng thiết lập các dự án và xem trước các bản vẽ với các tổ chức đơn giản và quản lý các tập tin DWG.

Quản lý dữ liệu

Sắp xếp và tổ chức cơ bản dữ liệu P&ID để dễ dàng tham khảo và xem thông tin cụ thể trong bối cảnh của bản vẽ.

Biểu tượng thư viện

Các biểu tượng tiêu chuẩn công nghiệp (PIP, ISA, JIS và ISO / DIN), có khả năng tùy chỉnh biểu tượng cho công ty cụ thể hoặc khách hàng cần trực tiếp đưa vào bản vẽ.

Thành phần và đường linh hoạt

Đường và các thành phần linh hoạt với SolidPlant P&ID. Làm giảm phá vỡ bằng tay và vá các đường với chỉnh “grip” trực quan và thao tác. Tạo, di chuyển, va lắp đường vào thiết bị. Dòng tự động phá vỡ, duy trì hướng dòng chảy, và gắn với các thành phần được đưa vào, hoặc gắn vào, dòng. Khi một thành phần được lấy ra, dòng hàn gắn tự động. Nhanh chóng di chuyển và lắp các thành phần với các thuộc tính liên kết động và thông tin tại chỗ mà không có gánh nặng của việc tự chỉnh sửa dữ liệu cơ bản.

Gắn thẻ và chú thích

Dễ dàng tạo, chỉnh sửa, tùy chỉnh thẻ và chú thích trong định dạng chuẩn công nghiệp. Đơn giản chỉ cần nhấp vào thiết bị, dây chuyền hoặc thành phần mà bạn có thể quản lý thẻ.

Thẻ đăng ký

SolidPlant P&ID là cơ sở dữ liệu đầu vào duy trì đăng ký của số thẻ duy nhất, cho dù trong chế độ người dùng đơn hoặc một môi trường mạng. Hệ thống tự động thông báo cho bạn khi số lượng thẻ trùng lặp và báo cho bạn về vấn đề này.

Quản lý dữ liệu và báo cáo

Dễ dàng báo cáo, chỉnh sửa, trao đổi,và chia sẻ thông tin kỹ thuật dự án, và nhận biết tác động cập nhật dữ liệu bên ngoài để quản lý tốt hơn. Xuất dữ liệu trực tiếp đến SolidPlant hoặc vào bản vẽ các bảng dữ liệu cũng các định dạng tệp tin khác nhau như phần mềm Microsoft Exce. Nhanh chóng sắp xếp và tổ chức thông tin để dễ dàng tham khảo.

Tăng cường quản lý thay đổi, xem và chỉnh sửa các chức năng giúp đảm bảo rằng không có gì bị bỏ sót.

 

Nguồn: SolidPlant3D

 

SolidPlant P&ID giải pháp thiết kế thông minh