Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

3D QuickStrip®

Yêu cầu hiện nay cho việc thiết kế khuôn dập liên hoàn đòi hỏi nhiều hơn với chất lượng sản phẩm cao hơn, thời gian cung cấp ngắn hơn các sản phẩm cũng phức tạp hơn. Sử dụng các tiếp cận 2D có thể không tăng được tốc độ quy trình không giảm thiểu được các rủi ro kỹ thuật. 3DQuickStrip® là sáng tạo mới nhất giúp cho ngành sản xuất tấm để giao tiếp tốt hơn giữa người mua và nhà sản xuất.

 

Phát triển trên nền công nghệ SolidWorks®, 3DQuickStrip® truy nhập các dữ liệu 3D trên hệ thống cho các nguyên công trải phẳng, uốn và cắt. Phương thức tự động hay bằng tay có thể được lựa chọn trọng công đoạn trải phẳng. Công cụ nhận dạng nâng cao có thể được sử dụng để xử lý các biên dạng phức tạp hơn và đảm bảo một quá trình thiết kế ổn định nhanh chóng. Hiệu suất của việc tạo sơ đồ cho tấm strip làm cho 3DQuickStrip® dẫn đầu trong tất cả các đối thủ cạnh tranh. Người dùng có thể kiểm soát các loạt uốn bởi một vài cú kích chuột trên trình quản lý Strip Layout. Với chút ít kỹ năng mô hình hóa 3D, người dùng có thể học cách sử 3DQuickStrip® trong một thời gian rất ngắn. 3DQuickStrip® có thể được nâng cấp và làm việc với người sử dụng khác 3DQuickPress® hoặc giao diện thuận lợi giao tiếp cho người dùng môi trường thiết kế đột và dập 2D.

 

Cải tiến mới nhất

Trọng tâm lực trên từng khối khuôn

Tính toán lực đẩy lò xo và lực uốn

Người dùng định nghĩa cho các công đoạn Forming

Bù trừ lực thực tế của lò xo

Phân chia các phần uốn cho thiết kế linh hoạt tấm strip

Trao đổi các bộ phận cho phép người sử dụng để đối phó với bất kỳ bộ phận tạo thành phức tạp có thể được mô hình hóa trong SolidWorks

Chiều sâu tính toán

Dịch: ViHoth

Nguồn: 3D QuickTools

3D QuickStrip®