Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

Ứng dụng

  •  
     

    THIẾT KẾ BẢNG MẠCH ĐIỆN TỬ CHO NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN BẰNG SOLIDWORKS PCB

    "Tôi không còn cần phải sản xuất bảng mạch mẫu vì tôi có thể thực hiện nó từ trong SOLIDWORKS. Trước đây, tôi cần phải tạo ra một bảng mạch mẫu, và nếu kích thước bị sai,...
    Chi tiết

1 18 19 20