Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

Dụng cụ đo chính xác Mitutoyo

Dụng cụ đo Mitutoyo là thương hiệu toàn cầu về dụng cụ đo lường chính xác tiêu biểu có lịch sử hơn 80 năm của...

Chi tiết
Một số trung tâm phay CNC tiêu biểu

Trung tâm phay CNC như SMEC/MVC5000 Tổng quan về trung tâm phay CNC SMEC/MVC5000 Thông số kỹ thuật của trung tâm phay CNC: MCV 5000...

Chi tiết
Một số trung tâm phay CNC tiêu biểu