Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

SOLIDWORKS EDUCATION

SolidWorks Education Là một bộ công cụ dạy học hoàn thiện về CAD. SolidWorks ® Education Edition là nguồn tài nguyên bao gồm tất cả...

Chi tiết
SOLIDWORKS COMPOSER

SOLIDWORKS Composer™ cho phép bạn dễ dàng tái sử dụng các dữ liệu thiết kế 3D nhằm nhanh chóng tạo và cập nhật dữ liệu...

Chi tiết
Phần mềm thiết kế điện SOLIDWORKS ELECTRICAL

SolidWorks Electrical cung cấp trong phạm vi thiết kế hệ thống điện. Tất cả các dữ liệu dự án được đồng bộ hóa trong thực...

Chi tiết
SOLIDWORKS MBD MODEL BASE DEFINITION

Hàng nghìn công ty dựa trên các bản vẽ 2D để truyền tải thông tin sản phẩm và sản xuất chẳng hạn như kích thước...

Chi tiết
SOLIDWORKS Subscription Services

Bạn đang nỗ lực cho cạnh tranh sản phẩm trên thị trường? Thiết kế sản phẩm đã tiến triển trong những năm qua để kết...

Chi tiết
SOLIDWORKS Industrial Designer

Phát triển các ý tưởng thiết kế công nghiệp và các sản phẩm tiêu dùng bắt mắt là một quá trình tốn thời gian và...

Chi tiết
SOLIDWORKS Industrial Designer