Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

Khóa đào tạo

 •  
   

  LẮP GHÉP TRÊN SOLIDWORKS

  Khóa học này hướng dẫn bạn làm thế nào để tối đa hóa việc sử dụng các khả năng mô hình lắp ráp cơ khí trong SolidWorks.      Thời gian: 2 ngày Điều kiện...
  Chi tiết
 •  
   

  THIẾT KẾ NÂNG CAO TRONG SOLIDWORKS

  Phần thiết kế mô hình nâng cao hướng dẫn bạn cách sử dụng Multibody Solid, tính năng sweeping, lofting, và khả năng trình diễn hình tiên tiến hơn của SolidWorks.   Thời gian: 2.5...
  Chi tiết
 •  
   

  THIẾT KẾ BỀ MẶT

  Phần này hướng dẫn bạn làm thế nào để xây dựng hình mô hình dạng bề mặt phức tạp, tự do sử dụng SolidWorks.  Thời gian: 2 ngày Điều kiện tham gia khóa học: Đã...
  Chi tiết
 •  
   

  THIẾT KẾ KHUÔN SỬ DỤNG SOLIDWORKS

  Chương trình này giúp bạn thiết kế chi tiết và thiết khuôn cho chi tiết trên SolidWorks.  Thời gian: 2 ngày Điều kiện tham gia khóa học: Đã học Advanced Part Modeling Mục...
  Chi tiết
 •  
   

  Học thiết kế kim loại tấm trên SolidWorks Sheet Metal

  Mục đích của khóa học hướng dẫn bạn xây dựng mô hình, thiết kế kim loại tấm sử dụng SolidWorks. Khóa học do đại lý hân phối phần mềm SolidWorks tổ chức và thực...
  Chi tiết
 •  
   

  THIẾT KẾ HÀN

  Weldments hướng dẫn bạn làm thế nào để tạo ra các cấu trúc hàn với kết cấu chuẩn.    Thời gian: 1 ngày Điều kiện tham gia: Đã học SolidWorks Essentials Mục đích:...
  Chi tiết

1 2 3 4