Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

LẮP GHÉP TRÊN SOLIDWORKS

Khóa học này hướng dẫn bạn làm thế nào để tối đa hóa việc sử dụng các khả năng mô hình lắp ráp cơ khí...

Chi tiết
THIẾT KẾ NÂNG CAO TRONG SOLIDWORKS

Phần thiết kế mô hình nâng cao hướng dẫn bạn cách sử dụng Multibody Solid tính năng sweeping lofting và khả năng trình diễn hình...

Chi tiết
THIẾT KẾ BỀ MẶT

Phần này hướng dẫn bạn làm thế nào để xây dựng hình mô hình dạng bề mặt phức tạp tự do sử dụng SolidWorks.  Thời...

Chi tiết
THIẾT KẾ KHUÔN SỬ DỤNG SOLIDWORKS

Chương trình này giúp bạn thiết kế chi tiết và thiết khuôn cho chi tiết trên SolidWorks.  Thời gian: 2 ngày Điều kiện tham gia khóa học:...

Chi tiết
Học thiết kế kim loại tấm trên SolidWorks Sheet Metal

Mục đích của khóa học hướng dẫn bạn xây dựng mô hình thiết kế kim loại tấm sử dụng SolidWorks. Khóa học do đại lý...

Chi tiết
THIẾT KẾ HÀN

Weldments hướng dẫn bạn làm thế nào để tạo ra các cấu trúc hàn với kết cấu chuẩn.    Thời gian: 1 ngày Điều kiện tham...

Chi tiết
THIẾT KẾ HÀN