Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

Chứng chỉ CSWA-AM xác nhận kỹ thuật in 3D của bạn với môi trường 3D SOLIDWORKS

Mặc dù in 3D đã tồn tại khoảng 30 năm nhưng thời gian vừa qua đã chứng kiến ​​một sự chấp nhận lớn trong công...

Chi tiết
Chinh phục các đỉnh cao trong SOLIDWORKS kỹ năng SOLIDWORKS cơ bản tới nâng cao

Hệ thống chứng chỉ toàn cầu của SOLIDWORKS có thể được sử dụng như một chuẩn mực để đánh giá kiến thức và năng lực...

Chi tiết
Tham khảo đề thi chứng chỉ SOLIDWORKS – CSWA

Chứng chỉ SolidWorks CSWA chứng nhận cho các học viên có kinh nghiệm về SOLIDWORKS tối thiểu từ sáu đến chín tháng và có kiến...

Chi tiết
Tham khảo đề thi chứng chỉ SOLIDWORKS – CSWA