Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

Mua SOLIDWORKS bản quyền tặng gói dịch vụ MYSOLIDWORKS Professional

Doanh nghiệp có bản quyền phần mềm hợp pháp, kỹ sư có cơ hội lớn để học tập, nâng cao hiểu biết, kỹ năng áp dụng các giải pháp SOLIDWORKS để giải quyết công việc và được quyền tham gia miễn phí các khóa đào tạo luyện thi chứng chỉ quốc tế của SOLIDWORKS. – Đó là những lợi ích lớn khi doanh nghiệp của bạn trang bị và mua SOLIDWORKS bản quyền.

Khách hàng khi mua SOLIDWORKS bản quyền

Đối với doanh nghiệp, việc nâng cao chất lượng, tay nghề của đội ngũ kỹ sư sẽ giúp thúc đẩy thực hiện những mục tiêu trong kinh doanh.

Đối với kỹ sư, các chứng chỉ quốc tế của SOLIDWORKS là những tiêu chuẩn đánh giá và công nhận những hiểu biết và kỹ năng của người kỹ sư trong khi sử dụng các giải pháp SOLIDWORKS áp dụng trong giải quyết công việc.

MySolidWorks Professional là gói dịch vụ giá trị gia tăng của SOLIDWORKS nhằm tăng cường khả năng của người dùng, VỚI:

  • 1000 VIDEOS training SOLIDWORKS +… bao gồm SOLIDWORKS Essentials, Advanced Part Modeling, Assembly Modeling, Electrical Design, Sheet Metal Design, Mold Design, SOLIDWORKS Visualize và những lĩnh vực khác nữa.
  • Quyền truy cập các khóa đào tạo cho các kỳ thi chứng chỉ quốc tế của SOLIDWORKS: Certified SOLIDWORKS Associate (CSWA), CSWPA (Drawing Tools, Mold Tools, Sheetmetal, Surfacing, Weldments), Certified SOLIDWORKS Professional (CSWP), Certified SOLIDWORKS Expert (CSWE).
  • Thường xuyên cập nhật các thông tin kỹ thuật và ứng dụng mới nhất của SOLIDWORKS.

SOLIDWORKS dành tặng miễn phí MySolidWorks Professional cho khách hàng mua bản quyền phần mềm SOLIDWORKS từ nay đến trước 24/12/2017.

Mua SOLIDWORKS bản quyền tặng gói dịch vụ MYSOLIDWORKS Professional