Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

Oursourcing

ViHoth cung cấp dịch vụ thiết kế 3D cơ khí và mô phỏng thiết kế cơ khí cho doanh nghiệp.

 

DỊCH VỤ THIẾT KẾ 3D CƠ KHÍ

Phần mềm được sử dụng: SOLIDWORKS 3D CAD

Thiết kế chi tiết hoặc cụm chi tiết

 

DỊCH VỤ MÔ PHỎNG, ĐÁNH GIÁ THIẾT KẾ CƠ KHÍ, CỤM LẮP RÁP

Phần mềm được sử dụng: SOLIDWORKS Simulation Premium

Thực hiện phân tích và mô phỏng về động lực học, độ bền, độ bền mỏi, ứng suất, chuyển vị…

Phân tích và mô phỏng dòng chảy với phần mềm SOLIDWORKS Flow Simulation: mô phỏng dòng chảy chất lỏng, chất khí, truyền nhiệt…

 

Hotline: 024 3797 0256 – Email: info@vihoth.com

Oursourcing