Lưu SLDXML trong ứng dụng SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE

Được phát triển và công bố lần đầu vào năm 2020, khái niệm thiết kế mới trên nền tảng 3DEXPERIENCE. Với nền tảng thiết kế mới người dùng hoàn toàn được trải nghiệm sáng tạo với Cộng tác thiết kế (Collaboration Design). Ở đó, quá trình thiết kế sử dụng SOLIDWORKS truyền thống sẽ giao thoa với hệ sinh thái mới – xu hướng cho tương lai về thiết kế, lưu trữ, giao tiếp hay SLDXML.

Ở thay đổi này, người dùng cần làm quen thêm một vài khái niệm mới về định dạng cho tệp tin mà quá trình đó yêu cầu hoặc tạo ra. Một trong số đó, dữ liệu về thiết kế bao gồm cả Part/ Assembly/ Drawing là những thứ căn bản nhất cũng có thay đổi qua định dạng mới SLDXML thay vì SLDPRT/ SLDASM/ SLDDRW trên nền tảng cũ với SOLIDWORKS.

Định dạng mới SLQXML thay vì SLQPRT/ SLDASM/ SLDDRW
Định dạng mới SLQXML thay vì SLQPRT/ SLDASM/ SLDDRW

Trong ứng dụng SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE, người dùng có thế lưu thiết kế ở định dạng .SLDXML mới. Các chi tiết,lắp ráp hay bản vẽ cũng có thể sử dụng từ các tệp có định dạng .SLDXML này.

Phương pháp đọc dữ liệu .SLDXML trên SOLIDWORKS

  1. Mở tệp tin .SLDXML trong SOLIDWORKS như một định dạng tệp thông thường của Part/Assembly
  • 3D Model Geometry
  • Assembly Structure
  • Color Assign to geometry

Màu sắc của chi tiết tương tự như một chi tiết thiết kế trên SOLIDWORKS.

Đọc dữ liệu .SLDXML trên SOLIDWORKS
Đọc dữ liệu .SLDXML trên SOLIDWORKS

2. Sử dụng nền tảng SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE add-in nâng cao nhằm bổ trợ trao đổi định dạng dữ liệu. Add-in này cho phép bạn đọc trực tiếp dữ liệu từ các thiết kế được tạo trên nền tảng SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE, các dữ liệu có thể được tạo như:

  • Sketches
  • Assembly mates
  • Sketch blocks

Trong cây thiết kế – FeatureManager, các sketch xuất hiện theo đúng thứ bậc. Nếu .SLDXML chứa các nhóm sketch blocks, chúng cũng có thể đọc và sử dụng như thông thường. Trạng thái Relation Sketch cũng sẽ được giữ nguyên khi bạn sử dụng chúng trên nền tảng SOLIDWORKS và ngược lại.

Đọc dữ liệu .SLDXML trên SOLIDWORKS
Đọc dữ liệu .SLDXML trên SOLIDWORKS

Tham khảo thêm:

3DEXPERIENCE WORKS R2021x FD03 chính thức phát hành

Phân biệt 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS với SOLIDWORKS Desktop

Liên hệ chúng tôi nếu bạn cần hỗ trợ thêm bất cứ thông tin nào về sản phẩm SOLIDWORKS hoặc SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE qua email support@vihoth.com 

Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển Kỹ thuật cao ViHoth  | Đại lý ủy quyền SOLIDWORKS Việt Nam 

Head Office: ViHoth Tower | No 17-Lot 5 | | Xuan Phuong Metropolis | Nam Tu Liem | Hanoi | VN 

Office: +84-961235303                    Fax: +84-961235303          

Website: www.vihoth.com                    Email: mkt@vihoth.com