Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

Giải pháp SOLIDWORKS 3D dẫn đầu tin cậy, hiệu quả, tăng năng lực cạnh tranh

Tìm hiểu cách công ty như Kvichak Marine Industries sử dụng giải pháp SOLIDWORKS 3D để vượt lên trên khó khăn, thách thức ngày càng to lớn của sự cạnh tranh, tăng năng suất và giảm chi phí sản xuất. 

Người dẫn đầu tin cậy. Thiết kế hiệu quả. Tăng năng lực cạnh tranh

  

>>XEM VIDEO

Tìm hiểu cách công ty như Kvichak Marine Industries sử dụng giải pháp SOLIDWORKS 3D để vượt lên trên khó khăn, thách thức ngày càng to lớn của sự cạnh tranh, tăng năng suất và giảm chi phí sản xuất trong khi phát triển các doanh nghiệp của mình ở khắp các cảng trên thế giới.

Khi thiết kế với giải pháp SOLIDWORKS 3D bạn có thể:

– Xác định trước các sự cố có thể xảy ra.

– Giữ lại thiết kế của bộ phận kỹ thuật trước đó

– Hạn chế tối đa việc thiết kế lại hoàn toàn

Xem video và xem cách các công ty thành công với giải pháp SOLIDWORKS 3D.

Để thành công, ý tưởng thiết kế đòi hỏi một quá trình nghiên cứu thiết kế nhanh chóng và chính xác nhất, trong đó nhiều ý tưởng được tạo ra trong một khoảng thời gian ngắn cùng chi phí tối ưu. Giải pháp SOLIDWORKS thay thế cho việc phải thông qua một môi trường mô hình đơn để các kỹ sư có thể nắm bắt, phát triển và truyền đạt ý tưởng, khái niệm. Môi trường mô hình đơn này cung cấp:

Nguồn: Solidworks DS

Dịch: ViHoth