Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

Nâng cao hiệu quả sản xuất bằng cách sản xuất nhanh hơn và chi phí thấp hơn với SOLIDWORKS 2015

Làm thế nào để bạn có thể biến ý tưởng thành sản phẩm thực sự một cách nhanh chóng và hiệu quả? Trải nghiệm các công cụ và công nghệ mới của SOLIDWORKS 2015 để tăng lợi nhuận cho bạn.

 Trải nghiệm các công cụ và công nghệ mới của SOLIDWORKS 2015 để tăng lợi nhuận cho bạn.

 Làm thế nào để bạn có thể biến ý tưởng thành sản phẩm thực sự một cách nhanh chóng và hiệu quả? Bằng cách đơn giản hóa nhiệm vụ, cải tiến thông tin liên lạc, và sử dụng các tích hợp thông minh để đơn giản hóa toàn bộ quá trình sản xuất và chuỗi sản xuất của bạn. SOLIDWORKS 2015 cung cấp các công cụ thích hợp giúp bạn làm việc nhanh hơn, với chi phí thấp hơn và thu được lợi nhuận cao hơn.

>>XEM VIDEO

 Công cụ phân tích mới của SOLIDWORKS 2015 giúp giảm bớt các nhiệm vụ không cần thiết làm lãng phí ngân sách và bởi vì quá trình thiết kế trên SOLIDWORKS được tích hợp với chuỗi trong chu trình sản xuất, bạn có thể ước tính các chi phí chính xác hơn để đánh giá độ cân bằng. Tính năng hỗ trợ kiểm tra đã được tích hợp trong SOLIDWORKS 2015, bằng cách tạo báo cáo tự động, tăng cường việc kiểm soát chất lượng và giúp đơn giản hóa việc thiết lập và so sánh dữ liệu.

SOLIDWORKS 2015 giúp bạn:

  • Nâng cao các phương pháp phân tích chi phí sản xuất và các thành phần riêng lẻ.
  • Tự động hóa việc tạo ra dữ liệu để kiểm tra, kết quả kiểm tra kiểm soát chất lượng, và hồ sơ cho tiến trình hoặc sự nhận định.
  • Tạo sự kết nối tốt hơn giữa quá trình thiết kế và sản xuất, trực tiếp sử dụng thông tin sản phẩm và sản xuất (PMI) trong không gian 3D để truyền đạt các thông tin quan trọng.
  • Tăng cường đưa các thiết kế điện vào nhằm nâng cao hiệu quả cho việc phát triển sơ đồ điện, định tuyến và hệ thông dây điện trong  mô hình 3D.

Hãy xem video để xem cách SOLIDWORKS 2015 có thể giúp bạn giảm chi phí bằng cách đẩy nhanh tiến trình công việc của bạn.