Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

HƯỚNG DẪN BẮT ĐẦU VỚI SOLIDWORKS PLASTICS

Mô phỏng quá trình ép phun một chi tiết nhựa dễ dàng bằng SOLIDWORKS Plastics. Dưới đây là các bước cơ bản bạn có thể thực hiện. 

 Bước 1: Tạo mô hình 3D, bạn có thể làm bất cứ điều gì. Phần mềm SOLIDWORKS có các công cụ mạnh mẽ để tạo ra các hình học phức tạp và xác nhận các thiết kế có thể đưa vào sản xuất. Các công cụ phân tích đo góc nghiêng, độ dày, rãnh cắt, thậm chí tự động tìm kiếm và tạo ra đường chia và các bề mặt chia. Các công cụ thiết kế khuôn mạnh mẽ giúp dễ dàng tạo ra các khuôn hình học nhưng điều đó không cần thiết khi bắt đầu với Plastics.

Bước 2: Hiển thị tab Plastics và tạo ra lưới cho Khối hoặc Bề mặt. Mẹo: Sử dụng lưới cho khối khi độ dày khác nhau nhiều hoặc khi cần độ chính xác cao, sử dụng lưới bề mặt cho kết quả nhanh hơn và đặc biệt là đối với các chi tiết có độ dày thành đều. Chế độ tự động sẽ cho bạn một lưới tinh khi bắt đầu quá trình phân tích, và chế độ thủ công sẽ cho phép sàng lọc đơn giản và phản hồi về chất lượng lưới.

Bước 3: Chọn loại vật liệu nhựa của bạn; hàng nghìn mẫu vật liệu được tải xuống trước và được tổ chức theo các dạng vật liệu và nhà cung cấp nhưng bạn có thể sửa đổi hoặc nhập dữ liệu mới cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn hoặc chọn một loại nguyên liệu chung nếu công thức cuối cùng là TBD.

Bước 4: Thiết lập vị trí cổng phun. Một lần nữa, một lựa chọn tự động được thực hiện với một cú nhấp chuột đơn giản, nhưng bạn sẽ muốn đảm bảo vị trí cổng phun nằm trên đường giao nhau hoặc một bề mặt khuất để đảm bảo tính thẩm mỹ. Dự đoán dòng chảy mẫu cho phép bạn kiểm tra nhanh chóng để đảm bảo rằng vị trí bạn chọn sẽ cho kết quả phù hợp.

Bước 5: Giải quyết công việc! Nhấp đúp vào biểu tượng Flow để xem chi tiết được điền đầy trước mắt bạn. Kết quả được hiển thị khi chi tiết được điền đầy để bạn có thể theo dõi được tiến trình. Results Adviser cho bạn một bản tóm tắt các kết quả khi giải pháp được hoàn thành.

Plastics hoạt động bên trong giao diện phần mềm SOLIDWORKS như một chương trình gốc để bạn có thể nhanh chóng điều chỉnh thiết kế và kiểm tra việc điền đầy chi tiết nhựa vào mà không cần chuyển đổi giữa các cửa sổ hoặc tập tin. Mặc dù Plastics sẽ tự động hóa các thông số quá trình cho khuôn phun dựa trên các khuyến nghị của nhà sản xuất và thực tiễn tốt nhất của ngành, nhưng nó có thể hoàn toàn được tùy biến và điều chỉnh để phù hợp với kịch bản thực tế nhiều thách thức nhất. SOLIDWORKS Plastics là một công cụ mạnh mẽ để cải thiện khả năng sản xuất và dự đoán kết quả của một thiết kế chi tiết khuôn phun.

Nguồn: DS SOLIDWORKS

Dịch: ViHoth