Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

Điểm sáng CFD: 7 thách thức kỹ thuật được giải quyết bởi SolidWorks Flow Simulation

SolidWorks Flow Simulation với công nghệ độc đáo, giúp các kỹ sư có thể xác định được dòng chảy động và mức độ tỏa nhiệt đối với các thiết kế của họ và từ đó có được đánh giá kỹ thuật sâu sắc cần thiết cho sự đổi mới sản phẩm.

Khi các thiết kế gây rắc rối cho bạn, SolidWorks Flow Simulation sẽ giúp bạn giải quyết chúng

>> XEM VIDEO

Khi bạn thiết kế những sản phẩm chịu tác động bởi dòng chảy của chất lỏng, bạn làm thế nào để:

          – Tính toán sự quá nhiệt trên các thành phần chịu nhiệt?

          – Xác định đặc tính của chất lỏng như là sự sụt áp với một độ tin cậy?

          – Dự đoán áp lực của dòng chảy tác động như thế nào đến thiết kế của bạn?

Hãy xem và khám phá SolidWorks Flow Simulation giải quyết những thách thức kỹ thuật phổ biến về CFD (computational fluid dynamics).

YÊU CẦU BÁO GIÁ và đồng thời thêm CFD vào công cụ sản phẩm của bạn.

Dịch: ViHoth

Nguồn: SolidWorks