Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

Bạn đã hiểu về SOLIDWORKS SIMULATION?

Hãy xem Công nghệ SOLIDWORKS Simulation đã làm thế nào để đảm bảo chất lượng và hiệu suất cho các thiết kế của bạn!

Bạn đã hiểu về

SOLIDWORKS SIMULATION

 Thêm một khía cạnh mới

 Cho thiết kế sản phẩm của bạn với Simulation.

 >XEM VIDEO

Công nghệ SOLIDWORKS SIMULATION cung cấp cho bạn các thông tin quan trọng cần thiết để bạn đưa ra các quyết định thiết kế. Giao diện dễ dàng sử dụng và bộ công cụ tiên tiến,mang đến sức mạnh của mô phỏng tiên tiến cho tất cả các nhà thiết kế. Được tích hợp đầy đủ trong môi trường thiết kế, các công cụ SOLIDWORKS Simulation cung cấp cho bạn những cơ sở nền tảng khi bạn phát triển các thiết kế, cung cấp các hiểu biết có giá trịt rong quá trình thiết kế của bạn.

Bạn có thể kiểm tra các mô hình kỹ thuật số của bạn bằng cách lựa chọn từ một loạt các bài kiểm tra, bao gồm cả cấu trúc, động học, dòng chảy, nhiệt độ,độ rung (đàn hồi), độ bền, và sự tác động với Solidworks Simulation. Bạn có thể xem và tìm hiểu sản phẩm của bạn sẽ hoạt động như thế nào trong thế giới thực.Và bạn có thể dễ dàng thử nghiệm,thay thế các thiết kế mới và giảm việc sản xuất các mẫu, tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Hãy xem Công nghệ SOLIDWORKS Simulation đã làm thế nào để đảm bảo chất lượng và hiệu suất cho các thiết kế của bạn!

Nguồn: Solidworks DS

Dịch và giới thiệu: ViHoth