Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

3 GIẢI PHÁP CỦA SOLIDWORKS GIÚP BẠN REVIEW THIẾT KẾ TUYỆT ĐẸP

BÀI HỌC SOLIDWORKS CƠ BẢN TRONG 22 PHÚT 

>> XEM VIDEO

Việc đánh giá thiết kế của bạn chậm, tẻ nhạt, tài liệu hạn chế. Có thể đó là do bạn đang không sử dụng những công cụ tốt nhất cho giao tiếp kỹ thuật để thể hiện được những ý tưởng tuyệt vời mà bạn đã đưa vào trong thiết kế. SOLIDWORKS® cung cấp những giải pháp giúp cải tiến quá trình xem xét, đánh giá thiết kế cho dù đội ngũ thiết kế của bạn lớn hay nhỏ, cùng công ty, một tập đoàn hay hợp tác toàn cầu. 22 phút Webinar SOLIDWORKS  sẽ giúp bạn khám phá.

  • Mô hình trực quan và giao tiếp kỹ thuật sản phẩm
  • Cấu hình sự thay đổi của thiết kế
  • Có thể xem, đánh dấu, đo lường và thâm chí sử dụng trên các thiết bị di động.
  • Mở khối lắp ráp chỉ trong vài giây
  • Thực hiện chu trình một cách tự động.

Tìm hiểu ngay các giải pháp SOLIDWORKS để áp dụng cho doanh nghiệp của bạn.

 

VIHOTH