Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

Windows 10

Cập nhật lên Windows 10 ngay bây giờ để tìm kiếm tốt hơn, nhận thêm ứng dụng và có thêm nhiều cách thức để tùy chỉnh riêng.