Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

SOLIDWORKS COMPOSER

SOLIDWORKS Composer™ cho phép bạn dễ dàng tái sử dụng các dữ liệu thiết kế 3D nhằm nhanh chóng tạo và cập nhật dữ liệu với chất lượng đồ họa cao đầy đủ các liên kết với thiết kế 3D.

Giải thích rõ ràng và trình bày sản phẩm hoặc quy trình của bạn bằng cách sử dụng nội dung đồ họa 2D và 3D mà bạn có thể nhanh chóng tạo bằng SOLIDWORKS Composer. Các công cụ dễ sử dụng và phương pháp tiếp cận sản phẩm trực quan cho phép bạn làm việc trực tiếp từ dữ liệu CAD 3D để tạo hình ảnh minh họa chất lượng cao, hình ảnh photorealistic và hoạt ảnh tương tác mà không cần đợi mẫu thử nghiệm vật lý.

Ưu điểm của SOLIDWORKS Composer

  • Dữ liệu liên kết đầy đủ đảm bảo bất kỳ sửa đổi nào đối với thiết kế được tự động phản ánh trong đồ họa.
  • Phát triển giao tiếp kỹ thuật hiện tại trong suốt quá trình thay vì ở cuối.
  • Thể hiện các sản phẩm trước khi sản xuất với một loạt các hình ảnh minh họa 2D và 3D.
  • Giảm bản dịch với giao tiếp kỹ thuật dựa trên đồ họa chất lượng cao.

  • Đồng bộ hóa giao tiếp kỹ thuật với quy trình thiết kế với nhiều thành phần đồ họa được cập nhật tự động khi có sự thay đổi từ các thiết kế
  • Giới thiệu sản phẩm trước khi sản xuất sử dụng kỹ thuật minh họa và tương tác động 2D, 3D
  • Làm cho sự giao tiếp kỹ thuật trực quan hơn và hiệu quả hơn cho sản xuất và các đội dịch vụ, nhà cung cấp và khách hàng, không phân biệt ngôn ngữ và văn hóa, giúp làm giảm việc biên dịch, giải thích.

Với SOLIDWORKS Composer người sử dụng có thể thường xuyên tạo các tài liệu kỹ thuật song song với việc phát triển sản phảm giúp làm đơn giản hóa các quy trình và tăng nhanh thời gian trong việc giới thiệu sản phẩm ra thị trường

Các hỗ trợ của gói phần mềm giao tiếp kỹ thuật SolidWorks Composer

– Hướng dẫn lắp ráp trong sản xuất

– Hướng dẫn trên sản phẩm

– Hướng dẫn lắp đặt

– Hướng dẫn bảo trì và sửa chữa

– Dễ dàng để tạo các tài liệu đào tạo về sản phẩm

– Giới thiệu và trình diễn sản phẩm cho khách hàng và nhà cung cấp

– Nhanh chóng tạo ra các tài liệu quảng cáo cho sản phẩm

– Tạo dữ liệu cho trang web về sản phẩm

– Cung cấp hình ảnh và tài liệu phục vụ cho chào

Mọi thông tin chi tiết về phần mềm SolidWorks Composer liên hệ bạn vui lòng liên hệ đại lý phân phối sản phẩm của hãng tại Việt Nam ViHoth.