Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

Phần mềm Geomagic for SOLIDWORKS

Nếu bạn đang sử dụng SOLIDWORKS cho công việc thiết kế và phát triển sản phẩm phần mềm Geomagic for SOLIDWORKS rất có thể là...

Chi tiết
UAR Bend Corner xử lý khu vực giữa của hai tính năng uốn cong

UAR Bend Corner là một tính năng mới để xử lý khu vực giữa của hai tính năng uốn cong. UAR Bend Corner mới cho...

Chi tiết
Unfold UAR Hem in 3D QuickPress

UAR HEM là một tính năng mới được tạo ra để xử lý một khu vực gấp hẹp dọc theo cạnh của một chi tiết....

Chi tiết
Unfold QuickForm Flange trong 3D QuickPress V6

Với 3D QuickPress V6 và 3D QuickForm V3.2 bây giờ bạn áp dụng trực tiếp các kết quả phát triển về  phôi của 3D QuickForm...

Chi tiết
3D QuickEDM

3DQuickEDM chạy trên nền cho SolidWorks dành cho thiết kế điện cực. Giảm thiểu phần lớn các bước trong thiết kế điện cực. Không xảy...

Chi tiết
3D QuickMold

3DQuickMold ® là một giải pháp thiết kế khuôn nhựa chuyên nghiệp. Sự ra đời và phát triển của 3DQuickMold  giải quyết các vấn đề...

Chi tiết