Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

KHÓA HỌC CƠ BẢN SOLIDWORKS

Khóa học SolidWorks Cơ bản cung cấp cho bạn những kỹ thuật thiết kế cơ bản đây chính là nền tảng để bạn mở rộng...

Chi tiết
THIẾT KẾ BẢN VẼ TRONG SOLIDWORKS

Mục đích của khóa học là hướng dẫn bạn làm việc với các bản vẽ của các chi tiết và lắp ghép trên SolidWorks.  Thời...

Chi tiết
LẮP GHÉP TRÊN SOLIDWORKS

Khóa học này hướng dẫn bạn làm thế nào để tối đa hóa việc sử dụng các khả năng mô hình lắp ráp cơ khí...

Chi tiết
THIẾT KẾ NÂNG CAO TRONG SOLIDWORKS

Phần thiết kế mô hình nâng cao hướng dẫn bạn cách sử dụng Multibody Solid tính năng sweeping lofting và khả năng trình diễn hình...

Chi tiết
THIẾT KẾ BỀ MẶT

Phần này hướng dẫn bạn làm thế nào để xây dựng hình mô hình dạng bề mặt phức tạp tự do sử dụng SolidWorks.  Thời...

Chi tiết
THIẾT KẾ KHUÔN SỬ DỤNG SOLIDWORKS

Chương trình này giúp bạn thiết kế chi tiết và thiết khuôn cho chi tiết trên SolidWorks.  Thời gian: 2 ngày Điều kiện tham gia khóa học:...

Chi tiết