Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

Khóa đào tạo SOLIDWORKS cơ bản online: Bài 14 – Công cụ phác thảo 3D trong phần mềm SOLIDWORKS

Tham gia ngay khóa học onl miễn phí để trang bị những kiến thức cơ bản về phần mềm SOLIDWORKS và dành cơ hội tham...

Chi tiết
Tự động xuất bản vẽ điện cực trong 3DQuickMold

3D QuickTools Ltd. Cho ra mắt phiên bản 3DQuickMold 1.0.8 vào ngày 14 tháng 7 năm 2016 vào thị trường thiết kế công cụ quốc...

Chi tiết
Khóa đào tạo SOLIDWORKS cơ bản Online: Bài 15 –Tạo ren và Thư viện trong phần mềm SOLIDWORKS

Tham gia ngay khóa họcSOLIDWORKS cơ bản onl miễn phí để trang bị những kiến thức cơ bản về phần mềm SOLIDWORKS và dành cơ...

Chi tiết
Khóa đào tạo SOLIDWORKS cơ bản online: Bài 17 – Giới thiêu lệnh Loft trong phần mềm SOLIDWORKS

Tham gia ngay khóa học SOLIDWORKS Online miễn phí để trang bị những kiến thức cơ bản về phần mềm SOLIDWORKS và tham gia kỳ...

Chi tiết
Khóa đào tạo SOLIDWORKS cơ bản online: Bài 19 – Lệnh Boundary nâng cao trong SOLIDWORKS

Tham gia ngay khóa học SOLIDWORKS Online miễn phí để trang bị những kiến thức cơ bản về phần mềm SOLIDWORKS và tham gia kỳ...

Chi tiết
Sách hay kỹ thuât: Hướng dẫn chuyển đổi CAD 2D sang CAD 3D

Để tăng tính sinh lời các công ty làm việc chăm chỉ để giành được khách hàng bằng các sản phẩm tuyệt vời. Thật không...

Chi tiết