Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

Sách hay kỹ thuât: Hướng dẫn chuyển đổi CAD 2D sang CAD 3D

Để tăng tính sinh lời các công ty làm việc chăm chỉ để giành được khách hàng bằng các sản phẩm tuyệt vời. Thật không...

Chi tiết
Cấu hình máy tính cài phần mềm SOLIDWORKS 2016 – 2018

Liên hệ ViHoth Corporation khi bạn cần tải bản dùng thử phần mềm SOLIDWORKS miễn phí hỗ trợ cài đặt mua phần mềm SOLIDWORKS bản...

Chi tiết
Tài liệu hướng dẫn thiết kế SOLIDWORKS và lập trình gia công với Solidcam

Tài liệu gồm 233 trang và bao gồm hai phần hướng dẫn chính: thiết kế CAD trong SOLIDWORKS và lập trình gia công trong Solidcam...

Chi tiết
Hướng dẫn sử dụng lệnh Bend trong SOLIDWORKS Sheet metal

Sheet metal SOLIDWORKS là một trong những công cụ rất hữu ích hỗ trợ trong lĩnh vực thiết kế kim loại tấm. Hãy cùng ViHoth...

Chi tiết