Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

THIẾT KẾ KHUÔN SỬ DỤNG SOLIDWORKS

Chương trình này giúp bạn thiết kế chi tiết và thiết khuôn cho chi tiết trên SolidWorks.  Thời gian: 2 ngày Điều kiện tham gia khóa học:...

Chi tiết
THIẾT KẾ TẤM TRÊN SOLIDWORKS (SHEET METAL)

Mục đích của khóa học hướng dẫn bạn xây dựng mô hình kim loại tấm sử dụng SolidWorks.    Thời gian: 2 ngày Điều kiện tham...

Chi tiết
THIẾT KẾ HÀN

Weldments hướng dẫn bạn làm thế nào để tạo ra các cấu trúc hàn với kết cấu chuẩn.    Thời gian: 1 ngày Điều kiện tham...

Chi tiết
SOLIDWORKS ROUTING – PIPING AND TUBING

Routing - Piping and Tubing giải thích làm thế nào để tạo chỉnh sửa và quản lý đường ống từ các thành phần định tuyến...

Chi tiết
SOLIDWORKS ELECTRICAL 3D

Khóa học này tập trung vào thiết kế điện 3D trong SolidWorks.  Thời gian học: 1 buổi Điều kiện tham gia khóa học: Đã học...

Chi tiết
SOLIDWORKS ELECTRICAL 2D

Khóa học này là tập trung vào thiết kế 2D với SolidWorks Electrical.  Thời gian: 1 ngày Mục tiêu: Hướng dẫn bạn cách sử dụng SolidWorks điện...

Chi tiết