Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

Oursourcing

ViHoth cung cấp dịch vụ thiết kế 3D cơ khí và mô phỏng thiết kế cơ khí cho doanh nghiệp, chế tạo khuôn mẫu theo yêu cầu.